Innovatie

Als ondernemer bezig zijn met de waan van de dag heeft geen toegevoegde waarde. Alle aandacht en ernergie moet zitten in het nadenken over de toekomst. 

 

Bovenstaande kosten verdeling is enkele jaren geleden gemaakt en geeft een indicatie in welke richting actie moet worden genomen.

De status-quo politie zal uitgaan van de 2e kolom de kostenverdeling en zich richten op de geldstromen. 

Het lijkt echter realistischer om de focus te leggen op de 3e kolom daar waar de kosten en opbrengsten kunnen worden beïnvloed.

De focus ligt dan op engineering, hiermee wordt bedoeld het totale traject van de ontwikkeling, uitwerking en voorbereiding van het product of dienst.

De praktijk heeft aangetoond dat de herstelkosten veelal 4 maal zo hoog zijn en ook vier maal zo lang duren, dan het in één keer goed doen.

Dus laten we ons niet haasten want we hebben zo weinig tijd en geld. Voor een goed uitvoering is een perfecte voorbereiding onontbeerlijk.

Een modulaire aanpak van het ontwerp is haast niet meer weg te denken. En met 3D computer aided Design is de weg van ontwerp naar productie een eenvoudig te automatiseren stap.

Verbazingwekkend om te zien dat nu nog steeds productiebedrijven werken in 2 dimensionale systemen met conventionele machines. Hiermee een enorme grote foutkans accepteren met veel bewerkingsstappen en lange doorlooptijden.

Login Form

Nieuwe artikelen