De wereld om ons heen verandert constant. Om hierin relevant te blijven moeten we mee veranderen. Hierbij dragen we zelf ook weer bij aan de veranderende wereld. 

Verandering brengt echter onzekerheid met zich mee, oude waarden staan ter discussie en opgebouwde expertise is opeens niet meer relevant.

Veranderen gaat echter niet vanzelf, dit stuit vaak op weerstand.

Iedere verandering heeft gevolgen, de meest voor de hand liggende en onderschatte gevolgen zijn de weerstanden bij de medewerkers. Als je niet mee veranderd loop je binnen korte tijd achter de feiten aan en gaat de concurrentie met u bedrijf aan de haal. Dus veranderen is een noodzaak geworden die zorgvuldig moet worden ingezet.


De belangrijke 7 krachten voor duurzame gedragsverandering.
1. de kracht van visie (richting en urgentie)
2. de kracht van rede (de gekozen oplossing is te verdedigen)
3. duwkracht  (de situatie kan niet zo blijven)
4. trekkracht (de toekomst moet iets aantrekkelijks hebben)
5. de kracht van competentie (op termijn dit aan te kunnen)
6. de kracht van discipline (de zelfdiscipline nodig is om zich nieuw gedrag aan te leren)
7. de kracht van "goed gezelschap"  (een steungevende omgeving hebben)

Wanneer één of meer krachten zwak zijn of ontbreken dan liggen daar de risico's.

Bij de benadering kunnen de medewerkers in drie groepen verdeeld worden:
• de kartrekkers, dit zijn in eerste instantie de dragers van de verandering en dienen daar ook voor ingezet te worden, zij kunnen hun collega's op een ander niveau benaderen en hun inbreng wordt als positief ervaren;
• de middenmoot, deze groep doet het werk en het maakt voor hen niets uit, zij gaan wel mee in de verandering
• de remblokken, dit is de meest interessante groep, zij laten zien dat ze betrokken zijn maar voelen zich vaak niet gehoord; als je het grootste remblok uit deze groep weet te motiveren en luistert naar wat hij of zij zegt dan heeft dit een enorm effect op het resultaat en de groep.

 

Login Form

Nieuwe artikelen